EU-Mercosur

Ons werk op het vrijhandelsverdrag tussen de EU en de Mercosur.

Over ons

Over dit thema

Het EU-Mercosurverdrag is een vrijhandelsverdrag gericht op het importeren van ruwe grondstoffen en landbouwproducten als veevoer, vlees en biobrandstoffen vanuit de Mercosur-landen. Er is sprake van ongelijkwaardigheid tussen de economieën van de EU en de Mercosurlanden. Het akkoord versterkt de rol van Mercosur-landen als louter exporteurs van primaire grondstoffen en importeurs van geïndustrialiseerde en hoogtechnologische producten. Dit zal ten koste gaan van hoogwaardige industrie en daarbij behorende werkgelegenheid in de Mercosur landen.

Betrokken leden

Publicaties

Handel, digitale rechten en toegang tot kennis

Ante Wessels
Enkele overwegingen met betrekking tot handel en digitale rechten, en handel en toegang tot kennis.
1 okt. 2021

Het EU-Mercosur handelsverdrag

Nick Middeldorp en Sinde de Strijcker (Both ENDS), Tjalling Postma ( FNV), Sigrid Deter...
Over het handelsverdrag tussen de EU en de vier Mercosurlanden Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay, dat in deze brochure wordt ontleed, is meer dan twintig jaar onderhandeld. Het is...

Nieuws

18 jul. 2023

Reactie op de EU-CELAC-Top en EU-Mercosur

17 jul. 2023

Stop onrechtvaardige handel – Stop EU-Mercosur, EU-Chile en EU-México

13 jul. 2023

Maatschappelijke organisaties uit Europa en Latijns Amerika voor eerlijke en duurzame handel

Naar leden