Leden

In ons gezamenlijk streven naar duurzame en eerlijke handel werkt een coalitie van vakbonden, maatschappelijke -en boerenorganisaties, en betrokken burgers samen aan het informeren van publiek en politiek over alternatieven voor het huidige handelsbeleid. De volgende organisaties zijn aangesloten bij de Handel Anders! coalitie:

Milieudefensie

Milieudefensie

https://milieudefensie.nl/
Milieudefensie werkt aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Als onafhankelijke milieuorganisatie zijn we bondgenoot van iedereen die daaraan wil bijdragen. Samen zorgen we dat overheden en bedrijven veranderen.
Thema's:
Transnational Institute

Transnational Institute

https://www.tni.org/
Transnational Institute (TNI) is een internationaal onderzoeks- en advocacy instituut dat zich inzet voor een rechtvaardige, democratische en duurzame wereld.
World Animal Protection

World Animal Protection

https://www.worldanimalprotection.nl/
World Animal Protection is de stem voor dieren wereldwijd. Samen met onze supporters werken we toe naar een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.
Thema's:
Foodwatch

Foodwatch

https://www.foodwatch.org/nl
Foodwatch komt op voor het recht van consumenten op eerlijk, veilig en gezond voedsel.
Thema's:
Feedback EU

Feedback EU

https://feedbackeurope.org/
Feedback EU is een campagne organisatie die zich richt op de thema’s voedsel en klimaat. We doen onderzoek, voeren campagne en organiseren evenementen om met elkaar in gesprek te gaan. Met systeemdenken verbinden wij dagelijkse problemen rondom eten aan oneerlijke machtsstructuren en tegenstrijdig beleid.
Thema's:
FNV

FNV

https://www.fnv.nl/
Voor FNV, de grootste vakbond van Nederland, stopt solidariteit niet bij de grens, we zijn collega’s wereldwijd en strijden voor naleving van fundamentele arbeidsrechten samen met onafhankelijke vakbonden in Nederland en de rest van de wereld.
Both ENDS

Both ENDS

https://www.bothends.org/
Samen met milieu- en mensenrechtenorganisaties in het mondiale Zuiden werkt Both ENDS aan een duurzame, eerlijke wereld waarin iedereen een stem heeft.
Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Nederlandse Akkerbouw Vakbond

https://www.nav.nl/
De NAV is een boerenorganisatie die streeft naar een economisch en ecologisch duurzame akkerbouw, met een eerlijk inkomen voor boeren en gezond voedsel voor een redelijke prijs voor consumenten
Thema's:
SOMO

SOMO

https://www.somo.nl/nl
SOMO onderzoekt multinationals. Onafhankelijk, feitelijk en kritisch, met een helder doel – een eerlijke en duurzame wereld, waarin publieke belangen zwaarder wegen dan bedrijfsbelangen.
Dutch Dairymen Board

Dutch Dairymen Board

http://www.ddb.nu/
De Dutch Dairymen Board (DDB) is een vereniging waarin zoveel mogelijk melkveehouders zich verenigen. Melkveehouders van Friesland Campina, Leerdammer, DOC, CONO enz. blijven allemaal lid en leverancier bij hun eigen fabriek, maar sluiten zich gezamenlijk aan bij de DDB.
Thema's:
Vrijschrift

Vrijschrift

https://www.vrijschrift.org/
Vrijschrift werkt aan bewustwording van de economische en maatschappelijke betekenis van vrije kennis en cultuur voor onze samenleving. Vrijschrift is lid van European Digital Rights (EDRi).
Thema's:
ActionAid

ActionAid

https://actionaid.nl
ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie die strijdt voor een gelijkwaardige en duurzame wereld. We staan collectief op tegen ongelijkheid en armoede en geloven in een feministisch perspectief voor het realiseren van duurzame systeemverandering.
Thema's:
ECT
Platform Aarde Boer Consument

Platform Aarde Boer Consument

https://aardeboerconsument.nl/
Aangesloten organisaties:BD-Vereniging, Boerengroep Wageningen, CSA-Netwerk, NAV, NMV, Toekomstboeren, VBBM en WILPF.
Thema's:
Ondernemers van Nu

Ondernemers van Nu

https://www.ondernemersvannu.eu/
Ondernemers van Nu willen duurzame bedrijven en ondernemers aanmoedigen om alternatieven voor het huidige economische systeem te verkennen en implementeren.