Leden

In ons gezamenlijk streven naar duurzame en eerlijke handel werkt een coalitie van vakbonden, maatschappelijke -en boerenorganisaties, en betrokken burgers samen aan het informeren van publiek en politiek over alternatieven voor het huidige handelsbeleid. De volgende organisaties zijn aangesloten bij de Handel Anders! coalitie:

World Animal Protection

World Animal Protection

https://www.worldanimalprotection.nl/
World Animal Protection is de stem voor dieren wereldwijd. Samen met onze supporters werken we toe naar een wereld waarin wreedheid tegen dieren niet meer bestaat.
Thema's:
Greenpeace

Greenpeace

https://www.greenpeace.org/nl/
Greenpeace is committed worldwide to solving the most important environmental problems of our time, such as the loss of biodiversity and the climate crisis. We investigate, put things on the agenda, talk to companies and ministers and campaign for real solutions. We are completely independent and therefore do not accept money from governments or companies. We want to achieve that better world together with you!
Thema's:
Vrijschrift

Vrijschrift

https://www.vrijschrift.org/
Vrijschrift werkt aan bewustwording van de economische en maatschappelijke betekenis van vrije kennis en cultuur voor onze samenleving. Vrijschrift is lid van European Digital Rights (EDRi).
Thema's:
Ondernemers van Nu

Ondernemers van Nu

https://www.ondernemersvannu.eu/
Ondernemers van Nu willen duurzame bedrijven en ondernemers aanmoedigen om alternatieven voor het huidige economische systeem te verkennen en implementeren.
Milieudefensie

Milieudefensie

https://milieudefensie.nl/
Milieudefensie werkt aan een duurzaam en eerlijk Nederland. Als onafhankelijke milieuorganisatie zijn we bondgenoot van iedereen die daaraan wil bijdragen. Samen zorgen we dat overheden en bedrijven veranderen.
Thema's:
SOMO

SOMO

https://www.somo.nl/nl
SOMO onderzoekt multinationals. Onafhankelijk, feitelijk en kritisch, met een helder doel – een eerlijke en duurzame wereld, waarin publieke belangen zwaarder wegen dan bedrijfsbelangen.
FNV

FNV

https://www.fnv.nl/
Voor FNV, de grootste vakbond van Nederland, stopt solidariteit niet bij de grens, we zijn collega’s wereldwijd en strijden voor naleving van fundamentele arbeidsrechten samen met onafhankelijke vakbonden in Nederland en de rest van de wereld.
Platform Aarde Boer Consument

Platform Aarde Boer Consument

https://aardeboerconsument.nl/
Aangesloten organisaties:BD-Vereniging, Boerengroep Wageningen, CSA-Netwerk, NAV, NMV, Toekomstboeren, VBBM en WILPF.
Thema's:
Transnational Institute

Transnational Institute

https://www.tni.org/
Transnational Institute (TNI) is een internationaal onderzoeks- en advocacy instituut dat zich inzet voor een rechtvaardige, democratische en duurzame wereld.
Foodwatch

Foodwatch

https://www.foodwatch.org/nl
Foodwatch komt op voor het recht van consumenten op eerlijk, veilig en gezond voedsel.
Thema's:
ActionAid

ActionAid

https://actionaid.nl
ActionAid is een internationale vrouwenrechtenorganisatie die strijdt voor een gelijkwaardige en duurzame wereld. We staan collectief op tegen ongelijkheid en armoede en geloven in een feministisch perspectief voor het realiseren van duurzame systeemverandering.
Thema's:
ECT
Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Nederlandse Akkerbouw Vakbond

https://www.nav.nl/
De NAV is een boerenorganisatie die streeft naar een economisch en ecologisch duurzame akkerbouw, met een eerlijk inkomen voor boeren en gezond voedsel voor een redelijke prijs voor consumenten
Thema's:
Both ENDS

Both ENDS

https://www.bothends.org/
Samen met milieu- en mensenrechtenorganisaties in het mondiale Zuiden werkt Both ENDS aan een duurzame, eerlijke wereld waarin iedereen een stem heeft.
Dutch Dairymen Board

Dutch Dairymen Board

http://www.ddb.nu/
Thema's:
ECT