Stop onrechtvaardige handel – Stop EU-Mercosur, EU-Chile en EU-México

Brussel, 17 juli 2023

In aanloop naar de EU-CELAC-top tussen de EU-lidstaten en de Latijns-Amerikaanse en Caraïbische staten roepen wij, de coalitie "Stop EU-Mercosur", en de coalities tegen de EU-Mexico en EU-Chili vrijhandelsverdragen, de politieke leiders aan beide zijden van de Atlantische Oceaan op om de handelsverdragen tussen de EU en de Mercosur, Mexico en Chili stop te zetten!

Deze handelsverdragen maken deel uit van een achterhaald handelsmodel dat mensen en de planeet te kort heeft gedaan. Ze dienen bedrijfsbelangen ten koste van de grenzen van de planeet, menswaardige arbeidsomstandigheden, banen en dierenwelzijn, en werken onhoudbare sociale ongelijkheden in de hand.

In plaats van meer concurrentie is meer samenwerking tussen de regio's nodig om de grote uitdagingen van onze tijd aan te pakken: de klimaatcrisis, massaal biodiversiteitsverlies, groeiende armoede, werkloosheid en honger, en escalerende geopolitieke conflicten. De handelsverdragen tussen de EU en de Mercosur, Mexico en Chili zullen, in plaats van oplossingen te bieden, een oneerlijke handelsdynamiek bestendigen die zijn oorsprong vindt in de ontginning en uitbuiting van het koloniale tijdperk. Zij zullen het extractiemodel in de Latijns-Amerikaanse landen verdiepen en intensieve veeteelt en monocultuur versterken die verantwoordelijk zijn voor honderden "opofferingszones" en verschrikkelijke mensenrechtenschendingen. Zij versterken niet-duurzame productiepatronen en handelsrelaties die voortbouwen op achterhaalde rolmodellen voor mannen en vrouwen, terwijl zij belangrijke negatieve gevolgen hebben voor die mensen, meestal vrouwen, die belast zijn met zorg en reproductief werk.

Deze overeenkomsten zullen grote bedrijven in de landbouw- en mijnbouwsector, de auto- en chemische industrie, de water- en energiesector bevoordelen ten koste van de toegang tot goede openbare diensten en het scheppen van fatsoenlijke banen. Deze deals zullen de huidige crisis aanwakkeren, terwijl ze de mensenrechten ondermijnen en milieuactivisten in gevaar brengen. Deze gebrekkige overeenkomsten kunnen niet zomaar opgelost worden - geen “gemeenschappelijk instrument”, geen sanctioneerbaar hoofdstuk over handel en duurzaamheid kan hun destructieve karakter compenseren. Het is duidelijk dat we een nieuwe aanpak nodig hebben om de uitdagingen van de overlappende crises van klimaat- en milieu-afbraak, ongelijkheid en armoede het hoofd te bieden. De handelsovereenkomsten die op tafel liggen, zijn onderdeel van de “business as usual” aanpak die ons bestaan op deze planeet in gevaar brengt. Daarom roepen wij u op om deze handelsverdragen te verwerpen!

Als u in juli 2023 in Brussel bijeen komt, vragen wij - de organisaties die deze oproep ondertekend hebben - u, om deze kans te grijpen om trans-Atlantische betrekkingen uit te werken die helpen om sociaal rechtvaardige en ecologisch veerkrachtige samenlevingen op te bouwen, gebaseerd op de beginselen van democratie, solidariteit, bescherming van mensen- en arbeidsrechten en respect voor de grenzen van de planeet. We hebben nieuwe regels nodig die een leefbare toekomst creëren, geen oude formules die ons naar afgrond leiden. Daarom roepen wij u als onze politieke vertegenwoordigers op om een krachtig signaal af te geven TEGEN de handels- (en investerings-) verdragen tussen de EU, Mexico, Chili en de Mercosur en de basis te leggen voor een nieuw tijdperk van rechtvaardige en duurzame samenwerking tussen beide regio's!