Maatschappelijke organisaties uit Europa en Latijns Amerika voor eerlijke en duurzame handel

Brussel, 13 juli 2023 - Op 17 en 18 juli komen vertegenwoordigers van de regeringen van Latijns Amerika, de Cariben, en de Europese Unie bij elkaar in Brussel voor de EU-CELAC top. De Europese Commissie en meerdere EU-lidstaten willen dit moment aangrijpen om voortgang te boeken op de ratificatie van de EU-Mercosur, EU-Mexico en EU-Chili handels- en investeringsverdragen. Deze verdragen staan voor “business as usual, handel die de planeet en haar bewoners meer kwaad dan goed heeft gedaan . Deze verdragen bevoordelen grote bedrijven, ten koste van onze planeet, fatsoenlijke werkomstandigheden, banen, gezinsbedrijven in de landbouw, en dierenwelzijn. En zal bovendien tot meer sociale ongelijkheid leiden tussen Latijns Amerika en Europa. In plaats van  meer vrijhandel hebben we meer samenwerking nodig tussen Latijns Amerika en Europa. Dit is de enige manier waarop we de grote uitdagingen die ons te wachten staan kunnen aanpakken: de klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit, toenemende armoede, werkloosheid en honger, en de geopolitieke conflicten.

Voor een ander geluid komen tientallen maatschappelijke organisaties uit Latijns Amerika en Europa op 17 en 18 juli samen in Brussel om een krachtig tegengeluid te laten horen aan de Europese Unie en de Latijns-Amerikaanse staten die nu ten koste van mens en natuur vrijhandel willen bevorderen. Gedurende een halve dag in het Europees Parlement, zullen vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, sociale bewegingen, boerenorganisaties, vakbonden, leden van het Europees Parlement en parlementariërs en vertegenwoordigers van de overheden van Latijns Amerikaanse overheden samenkomen om te leren van twintig jaar vrijhandelsverdragen tussen de EU en Latijns Amerika en de Cariben. We zullen ook naar de toekomst kijken, naar hoe we kunnen breken met “business as usual” en kunnen werken aan nieuwe eerlijke en duurzame handelsrelaties die gericht zijn op de uitdagingen van de 21ste eeuw. Laten we werken aan trans-Atlantische betrekkingen voor sociaal rechtvaardige en ecologisch veerkrachtige samenlevingen, gebaseerd op de beginselen van democratie, solidariteit, bescherming van mensen- en arbeidsrechten en met respect voor de draagkracht van de planeet.