TTIP 2.0 onderhandelingen en visie op landbouw

Den Haag - 18 februari 2019

In de Tweede Kamer werd deze week gesproken over het mandaat voor onderhandelingen voor een handelsverdrag met Amerika. Volgens Minister Kaag is absoluut geen sprake van TTIP, omdat het een verdrag betreft waar landbouw niet in zit en ook het arbitrage-mechanisme ISDS wordt vooralsnog niet opgenomen.

Volgens velen in de Kamer en het Handel Anders! netwerk is weldegelijk sprake van TTIP 2.0 onderhandelingen. Nu Amerika zich terug heeft getrokken uit de Klimaatakkoorden van Parijs, zijn handelsverdragen - in welke vorm dan ook -  zeer onwenselijk.

Boeren - en maatschappelijke organisaties en FNV binnen de TTIP, CETA en landbouw-coalitie maakten al eerder duidelijk waarom de landbouw, veehouderij en voedselvoorziening TTIP en CETA-vrij moeten blijven. Deze coalitie heeft zich ook aangesloten bij Handel Anders! Lees meer:

Manifest 'Houd de boerderij TTIP-, en CETA-vrij'

Rapport 'TTIP en CETA een gevaar voor de hoogwaardige Europese en Nederlandse landbouw, veehouderij en voedsel voorziening': Houd de boerderij TTIP vrij

Het manifest en het rapport werden in het Engels vertaald, waarbij het manifest werd ondersteund door buitenlandse boeren- en maatschappelijke organisaties, zie hiervoor: https://www.tni.org/en/publication/keep-the-farm-ttip-and-ceta-free