Lobbybrief over klachtenmechanisme aan de Eerste Kamer

De Handel Anders! coalitie was betrokken bij de bespreking van het zogenaamde Single Entry Point (SEP), gefaciliteerd door de SER. Op basis van dit mechanisme kan een Europese ngo, vakbond of burger een klacht indienen bij de Europese Commissie in geval van (vermeende) schending van een duurzaamheidsafspraak uit een handelsverdrag. Dat klinkt goed, maar het SEP kent helaas veel haken en ogen en praktische bezwaren. Bovendien verandert het SEP niets aan het feit dat duurzaamheidsafspraken in verdragen dikwijls te zwak geformuleerd en sowieso niet afdwingbaar zijn. Ook lost het SEP de fundamentele problemen rondom CETA (zoals het Investment Court System, ofwel ICS) niet op. Handel Anders ziet dan ook geen enkele reden waarom het SEP het oordeel van de Eerste Kamer inzake CETA zou moeten beïnvloeden. Daarom hebben we een brief gestuurd aan de senaat waarin onze kritiek op het SEP en het SER-proces samengevat wordt. Wanneer de stemming plaatsvindt is nog niet bekend.

De brief vind je hier: brief_ek_sep_ser_namens mmv