Verkiezingsblog

Morgen zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ondanks de pandemie was tijdens de campagne helaas weinig aandacht voor internationale vraagstukken, zoals eerlijke wereldhandel en Europa. Gelukkig kwam de strijd tegen klimaatverandering wel vaker aan bod, en dat kan natuurlijk niet zonder een fundamentele wijziging van het Nederlandse en Europese handelsbeleid. Dat is nu met name profijtelijk voor buitenlandse investeerders, ondermijnt de internationale klimaatdoelen, kringlooplandbouw, arbeids- en en mensenrechten wereldwijd en vergroot de kloof tussen het Westen en Mondiale Zuiden.

Gelukkig zijn veel politieke partijen zich hiervan bewust. Diverse partijen (SP, GroenLinks, PvdA, CU, PvdD, BIJ1) laten zich kritisch uit over het VIP-systeem voor multinationals, genaamd ISDS. Helaas blijkt de PvdA niet helemaal van het claimsysteem af te willen, maar in te zetten op een Multilateraal Hof, waarbij overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en vakbonden gelijke toegang dienen te krijgen bij een conflict tussen een investeerder en een staat.

Het CDA schrijft geen nieuwe verdragen te willen sluiten die in strijd zijn met de grondwet en de Europese rechtsorde. Dat wordt nog spannend met de uitspraak van het Europees Hof over het Energy Charter Treaty in het verschiet.

GroenLinks stelt dat handelsakkoorden moeten voldoen aan internationale standaarden waar Nederland en Europa voor hebben getekend. Ook D66 meent dat de EU alleen handelsakkoorden kan afsluiten met landen die het Klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend. De Christenunie houdt voet bij stuk en blijft zich verzetten tegen het EU-Mercosur handelsverdrag. Ook BIJ1 pleit ervoor dat Nederland zich terugtrekt uit of geen steun verleent aan verdragen als deze claimrecht bevatten, tot landbouwintensivering leiden, voor toename van uitstoot zorgen, of ontbossing versnellen (zoals CETA, EU-Mercosur en TTIP).

De PvdD is het meest uitgesproken over wat er wel en niet moet gebeuren: CETA en het Energy Charter Treaty (ECT) moeten worden opgezegd. Nederland moet daarnaast haar steun voor verdragen met onder meer de Verenigde Staten, Mercosur, Canada (CETA), Mexico, Thailand, Indonesièˆ, Australièˆ en Nieuw- Zeeland intrekken en de onderhandelingen met China over het CAI staken. Als er toch vrijhandelsverdragen worden afgesloten, moeten alle lidstaten daarmee instemmen en mogen landbouw- en investeringsbescherming geen onderdeel uitmaken van de inhoud.

De Handel Anders! coalitie volgt de politieke ontwikkelingen op de voet en staat klaar om de nieuwe Tweede Kamer van alle informatie te voorzien die Kamerleden straks nodig hebben om weloverwogen beslissingen te nemen als het gaat om eerlijke en duurzame handel wereldwijd. Want dat is hard nodig, juist in het kader van klimaatstrijd!