Uitgelekte bijlage bij EU-Mercosur deal is niks meer dan greenwashing

Uit documenten die uit een vertrouwelijke bron zijn gelekt, blijkt dat de voorgestelde bijlage van de EU-Mercosur-deal, zogenaamd bedoeld om het milieu, het klimaat en de mensenrechten te beschermen, hier niets aan doet. De bijlage legt een gevaarlijke kloof bloot tussen de klimaatdoelstellingen en toezeggingen van de Europese Unie om de mensenrechten te beschermen, en wat haar daadwerkelijke prioriteiten achter gesloten deuren onderschrijft.

“In plaats van echte veranderingen aan te bieden, zoals de Europese Commissie beweert, biedt het voorgestelde gezamenlijke instrument alleen cosmetische en niet-afdwingbare aanpassingen. Er is geen nieuwe maatregel opgenomen die problemen als ontbossing, klimaatverandering, mensenrechtenschendingen of dierenwelzijn zal aanpakken. De EU-Mercosur-deal is nog steeds zo ontworpen dat zij Zuid-Amerika verder in ecologische ineenstorting duwt. Bovendien ondersteunt het een destructief neokoloniaal economisch systeem en drijft de deal sociale ongelijkheden aan”, zegt Audrey Changoe van Friends of the Earth Europe.

In het gedeelte over klimaatverandering stelt het instrument dat regeringen van landen zich moeten houden aan hun nationaal bepaalde bijdragen die in juni 2019 zijn vastgesteld. Maar tegelijkertijd stelt de overeenkomst voor om juist de activiteiten die de uitstoot van broeikasgassen in Brazilië verhogen te verhogen: landbouw is een van de belangrijkste oorzaken van ontbossing en de uitstoot van broeikasgassen in het land . Het gezamenlijke instrument bevat echter geen maatregelen om dit te bestrijden.

Over bossen zegt de bijlage dat 'de EU en Mercosur een tussentijdse doelstelling zullen vaststellen om de ontbossing tegen 2025 met ten minste 50% te verminderen ten opzichte van het huidige niveau.' De EU-import uit de Mercosur-regio van producten als soja en gevogelte, die de oorzaak zijn van ontbossing, neemt echter toe, en door de deal zal deze export verder toenemen .

"Deze vrijhandelsovereenkomst is gebaseerd op een achterhaald paradigma dat geen rekening houdt met de mensenrechten, de klimaat- en biodiversiteitscrises, voedselsoevereiniteit en het recht van voedselproducenten op een eerlijk inkomen. Het is onmogelijk dat zo'n gezamenlijk instrument dit soort overeenkomsten acceptabel zal maken voor boeren." op beide continenten. We zijn klaar om massaal in heel Europa te mobiliseren om deze overeenkomst te stoppen", zegt Morgan Ody, boer in Frankrijk en algemeen coördinator van de grootste wereldwijde boerenbeweging La Via Campesina.

Het instrument claimt ook het maatschappelijk middenveld en inheemse gemeenschappen te betrekken als belangrijkste belanghebbenden bij de onderhandelingen en waarde te hechten aan democratische participatie. Maar inheemse volkeren, kleinschalige boeren en het maatschappelijk middenveld zijn vanaf het begin van de onderhandelingen buitenspel gezet en hebben nooit deel uitgemaakt van besluitvormingsprocessen. De deal verzwakt eigenlijk de bescherming van inheemse rechten, en over deze bijlage is in het geheim onderhandeld en via een lek ontdekt. Ondertussen kregen bedrijfs lobbyisten uit de vervuilende auto-industrie en de grote agribusiness, die notoir zijn op het gebied van mensenrechtenschendingen, een plaats aan de tafel van de EU.

Handel Anders is lid van een coalitie van 450 organisaties aan beide kanten van de Atlantische Oceaan die zich verzetten tegen het EU-Mercosur verdrag. Ondanks dat in Nederland meerdere moties door de Tweede Kamer zijn aangenomen tegen het verdrag moeten we waakzaam blijven. “De minister heeft eerder al moties van de Kamer naast zich neergelegd als het gaat om het EU-Mercosur verdrag. Deze inlegvellen maken dit verdrag niet goed maar dat is wel hoe zij het zou kunnen verkopen. Vandaar dat wij ons verzetten tegen deze poging om dit neokoloniale verdrag te greenwashen met wat niet bindende inlegvellen. EU-Mercosur is business as usual en we moeten nu naar een ander systeem willen we deze wereld bewoonbaar houden. EU-Mercosur moet van tafel.” Aldus Juan Lovera van Handel Anders.

Samenvattend: het gezamenlijke instrument is gewoon de zoveelste halfslachtige cynische poging om een ​​fundamenteel destructieve deal door te drukken die in de kern de export wil stimuleren van grondstoffen die ontbossing, broeikasgasemissies, mensenrechtenschendingen stimuleren en de Amazone en andere cruciale biomen verder voorbij het 'point of no return'.