Trade Differently!

Het is zover! De Engelstalige versie van de Handel Anders! publicatie is uit. Hierin doet een brede coalitie van vakbonden, maatschappelijke en boerenorganisaties concrete voorstellen voor een alternatief handelsbeleid. Verspreid 'm in je netwerk! Neem contact op met Sara (sara@handelanders.nl) als je geïnteresseerd bent in het bijwonen van een presentatie over de publicatie op 1 februari, verzorgd door Sara Murawski en Guus Geurts (georganiseerd door het Europese S2B-netwerk).

Word is out! The English version of the Trade Differently! publication has been launched. In this publication a broad coalition consisting of trade unions, food producers and NGO's tables concrete proposals for alternative trade policy. Please feel free to disseminate it in your network! Contact Sara (sara@handelanders.nl) if you're interested in attending a presentation of the publication on February 1, given by Sara Murawski and Guus Geurts (organized by the S2B network).

--> English version of our publication <--