Succesweek in de strijd tegen EU-Mercosur

Vorige week was een enorme succesweek in de strijd tegen het old school handelsverdrag EU-Mercosur (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay). Dit verdrag betekent slecht nieuws voor mens, dier en planeet en hindert de ontwikkeling van de Mercosur-landen. Er werden maar liefst twee moties tegen het verdrag aangenomen in de Tweede Kamer en er vond een rondetafelgesprek plaats waarin Handel Anders! en haar leden zeer goed vertegenwoordigd waren.

De eerste motie sluit een handelsverdrag met de Mercosur-landen uit zolang het een landbouwhoofdstuk bevat. Dat terwijl landbouw één van de pijlers van het verdrag vormt en een belangrijke reden is waarom het verdrag van tafel moet. EU-Mercosur versterkt namelijk de positie van de agrobusiness in de Mercosur-landen, ten koste van natuur en milieu, werknemersrechten en de rechten van Inheemse volkeren, kleinschalige en kringlooplandbouw en ons klimaat. Bovendien betekent het verdrag oneerlijke concurrentie voor Europese boeren die onder hogere standaarden moeten produceren. De tweede motie roept de regering op eventuele splitsing van het verdrag in een handels- en politiek gedeelte door de Europese Commissie af te wijzen. In het geval van splitsing zou het grootste gedeelte van het verdrag, namelijk het handelsdeel, niet meer langs de nationale parlementen hoeven. Daarmee zou de Tweede Kamer dus omzeild worden.

Als kers op de taart mocht Handel Anders! samen met vier van haar leden (Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel, Greenpeace Nederland, FNV en Both ENDS) haar kritiek en zorgen uiten over het verdrag tijdens een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer. Daarbij waren Kamerleden van de VVD, het CDA, D66, Partij voor de Dieren, CU en de SP aanwezig. De boodschap was eensgezind: het EU-Mercosur verdrag is business as usual en pakt vooral goed uit voor de multinationals van deze wereld, ten koste van mens, dier en planeet. We hebben juist handel nodig die de duurzame transitie ondersteunt en lokale, regionale en nationale (voedsel)markten de ruimte geeft om zich op een duurzame manier te ontwikkelen. EU-Mercosur staat deze ambities in de weg. Je kunt het rondetafelgesprek hier terugkijken.

Wil je meer weten over waarom Handel Anders! dit verdrag wil stoppen en wat onze alternatieven zijn? Klik dan hier om onze publicatie te lezen en hier om een kort filmpje te kijken (met dank aan World Animal Protection).

Wil je meer doen? Teken dan hier de petitie tegen EU-Mercosur van Greenpeace Nederland. Want alleen als het huidige verdrag van tafel gaat, ontstaat er ruimte voor een alternatief verdrag gebaseerd op gelijkwaardigheid.