Stop fossiele bescherming!

Gisteren lanceerde een internationale coalitie van klimaatleiders en wetenschappers een brief waarin zij de EU oproepen om uit het zogenaamde Energiehandvestverdrag of Energy Charter Treaty (ECT) te stappen. Om de internationale klimaatdoelen te halen moet zo’n 80 procent van alle fossiele reserves in de grond blijven zitten. Het ECT vormt een gevaar vormt voor het klimaatbeleid in Nederland en de ruim 50 andere landen die deel uitmaken van dit verdrag. Dat komt omdat met name investeerders in fossiele energie profiteren van het verdrag en de investeerdersbescherming die het verdrag biedt, inclusief het beruchte arbitragemechanisme ISDS.

Er zijn meer dan 130 ISDS-zaken aangespannen via het ECT. Ook Nederland hangt een claim boven het hoofd: het Duitse energiebedrijf Uniper heeft de Nederlandse staat vorig jaar laten weten dat zij compensatie eisen omdat de kolencentrales in Nederland eerder dicht moeten als gevolg van de kolenwet. Het bedrag kan oplopen tot bijna 1 miljard (zie hier voor meer informatie over de Uniper-zaak)

De ondertekenaars van de brief leggen drie eisen op tafel:

-De EU moet uit het ECT stappen zodat de klimaatdoelen gehaald kunnen worden
-Het moet niet langer mogelijk zijn om staten nog 20 jaar (!) nadat ze uit het verdrag gestapt zijn aan te klagen via de ISDS-clausule
-De uitbreiding van van het ECT naar landen in Afrika, Azië en Latijns Amerika moet stoppen

De originele brief vind je hier terug, en is te ondertekenen. Zeg het voort!