Nederlandse BITs: 60 jaar grote bedrijven beschermen

Landen in het mondiale zuiden worden voor miljarden gechanteerd en uitgebuit door fossiele multinationals, en dit wordt allemaal mogelijk gemaakt door Nederlands beleid in de vorm van verdragen en brievenbusfirma’s. De bedrijven gebruiken verdragen tussen Nederland en andere landen om claims te maken als hun investeringen in gevaar komen door klimaat- en fiscaal beleid van het andere land in kwestie. Naast de miljarden die de claims kosten voor ontwikkelende landen, houdt de dreiging van zulke claims effectief klimaatbeleid tegen. Nederland speelt een internationale kernrol in het faciliteren van deze grootschalige misstand: doordat Nederland heel erg veel van dit soort uitbuit verdragen heeft met andere landen en doordat multinationals zich hier gemakkelijk kunnen ‘vestigen’, is ons land het centrum geworden van deze tactiek van het fossiele kapitaal. Dit kan zo echt niet langer. Het is tijd voor internationale solidariteit, voor een cruciale bijdrage aan levensreddend wereldwijd klimaatbeleid en voor een einde aan de rol van Nederland als penningmeester van het fossiele kapitaal. Deze verdragen en constructies moeten nu worden afgeschaft.

Op deze kaart gemaakt door Both Ends kun je handig bekijken welke BITs Nederland nog heeft en welke al verlopen zijn.