Reactie op beleidsnota minister Schreinemacher

Handel Anders! heeft een reactie opgesteld naar aanleiding van de beleidsnota Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS) van minister Schreinemacher, getiteld "Doen waar Nederland goed in is". Deze brief is verstuurd aan alle leden van de commissie BuHa-OS, die de nota afgelopen week in een commissiedebat met de minister bespraken. In de brief doet Handel Anders! voorstellen op het gebied van duurzaam handelsbeleid, afdwingbare regels ter bescherming van mens, dier en planeet en gelijkwaardige handelsrelaties wereldwijd.