Persbericht Campagneaftrap Geen VIP-rechten voor multinationals

Dinsdag 22 januari - Den Haag

Een coalitie van NGO's, vakbonden en belangengroepen lanceert de campagne ' Geen VIP-rechten voor multinationals, kies voor mens en milieu! '.

Met deze campagne wil de coalitie schaduw-tribunalen voor bedrijven, ISDS (Investor-to-State Dispute Settlement) een halt toe roepen en steun verzamelen voor het VN-verdrag dat in de maak is om multinationals juridisch aansprakelijk te kunnen houden voor mensenrechtenschendingen.

De aftrap van de campagne zal plaatsvinden voor het Vredespaleis van 12.15 tot 13.00. Een symbolische plek: In het Vredespaleis huist zowel het Permanent Court of Arbitration dat ISDS-zaken doet, bv. Chevron tegen Ecuador, als het op VN-recht gebaseerde International Court of Justice.
Een flash mob gaat voor het Vredespaleis de aandacht trekken van het publiek en foto/video-pers voor de campagne en bijbehorende petitie.

De campagne is onderdeel van een Europees initiatief en zal verschillende Europese steden op dinsdag van start gaan. De campagne en de petitie roepen de Nederlandse regering en de EU op:

  1. Te stoppen met het afsluiten van nieuwe handelsverdragen met ISDS en zich
    terug te trekken uit bestaande verdragen met ISDS
  2. Zich actief in te zetten voor een juridisch bindend VN-verdrag dat de rechten van mens en
    milieu garandeert.
  3. Om in wetgeving de plichten van bedrijven op te nemen zodat zij wereldwijd mens en milieu respecteren bij hun activiteiten

Afgelopen week werd duidelijk dat ISDS binnen de EU wordt afgeschaft. Europa erkent de problemen van ISDS. Waarom stelt de EU dan voor ISDS onder te brengen in een zogenaamd Multilateral Investment Court (MIC)? Het is juist zaak ISDS of een variant daarop wereldwijd in de ban te doen en te vervangen door VN-recht. Op 29 januari zal het Europese hof een eerste uitspraak doen over ISDS (ICS) in handelsverdrag CETA.

Nederland sluit, in Europees verband en bilateraal, nog steeds verdragen af met ISDS, en Europa lobbyt actief voor het voortzetten van deze schaduwtribunalen die de rechtstaat aantasten. Multinationals kunnen er megaclaims indienen tegen staten, wanneer wetten en regels hun winst in de weg zitten. Omdat overheden wetgeving niet verder durven aan te scherpen onder druk van dreigende ISDS-claims, komen de rechten van consumenten, werknemers, dieren en het milieu in de knel,

Daarom wil de coalitie definitief afrekenen met ISDS en ervoor zorgen dat er een VN-verdrag komt dat multinationals verplicht wereldwijd de rechten van mens, dier en milieu te respecteren. Want wie slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen door multinationals heeft nu de grootste moeite
om z'n recht te halen. Dit juridisch bindende VN-verdrag voor mensenrechten en bedrijfsleven is al in de maak en de coalitie roept Nederlandse en Europese politici op zich hier actief voor in te zetten.