Oproep van Indonesische vakbonden en ETUC voor de nieuwe onderhandelingsronde CEPA Indonesië

03-12-2023 - Deze week vindt er een nieuwe ronde van handelsonderhandelingen plaats tussen de Europese Commissie en de Indonesische regering over het sluiten van een handelsakkoord. De onderhandelingen lopen al sinds 2016, komende week vindt de 16e ronde plaats in Brussel. Hoewel beide partijen staan te popelen om de onderhandelingen af te ronden omdat zowel Indonesië als de EU in 2024 verkiezingen hebben, zijn er nog veel gevoelige onderwerpen te bespreken. Vandaag heeft de European Trade Union Confederation (ETUC) samen met de Indonesische vakbonden een gezamenlijke verklaring uitgebracht om de Europese Commissie te wijzen op hun zorgen en hen aan te sporen deze tijdens de onderhandelingen op tafel te leggen.

Een van deze onderwerpen betreft de omnibuswet, met name de wet op het creëren van banen, die dit voorjaar door het Indonesische parlement is aangenomen. De nieuwe wet is controversieel vanaf de eerste invoering in 2020, omdat het de rol van vakbonden in bijvoorbeeld het vaststellen van minimumlonen vermindert en omdat werknemers door de toegenomen flexibiliteit van de markt minder snel een vast contract krijgen en dus ook minder snel lid kunnen worden van een vakbond. Het is twijfelachtig of de wet daadwerkelijk in overeenstemming is met de ILO-conventies over vrijheid van vereniging en daarom wordt Indonesië momenteel beoordeeld door de Commissie voor de toepassing van normen (CAS) van de ILO.