Morgen verwacht: opinie Europese Hof investeringsbescherming in handelsverdrag CETA

29 april - Den Haag

Morgen, 30 april, publiceert het Europese Hof van Justitie haar langverwachte opinie over de juridische verenigbaarheid van EU wetgeving en  investeringsbescherming (ISDS/ICS) in EU handelsverdrag met Canada (CETA). Daarna wordt CETA op de agenda van de kamer verwacht. CETA is volgens Handel Anders! geen model-verdrag op basis waarvan we onze handelsrelaties vormgeven, o.a. vanwege investeringsbescherming buiten de rechter om (ISDS / ICS) en de boterzachte duurzaamheidsbepalingen, die niet juridisch afdwingbaar zijn. Het is tijd voor handelsbeleid dat duurzame economische ontwikkeling wél ondersteunt.

Wij zien 3 scenario's na de publicatie van de opinie van het Europese Hof:

1.) Het Hof zegt: ja, ICS in CETA is verenigbaar met EU Wetgeving
De vraag of ICS in CETA verenigbaar is met EU wetgeving is een belangrijke juridische kwestie. Nu er juridische duidelijkheid is, staat de politieke vraag weer centraal of de Tweede en Eerste Kamer de voorkeursbehandeling van buitenlandse investeerders middels ICS wil steunen of niet. Ook zegt de opinie van het Hof zegt niets over de verenigbaarheid van CETA met overige beleidsdoelen als vastgelegd in de Parijse klimaatakkoorden, het Europese voorzorgsbeginsel of voedselveiligheid. De problematische bepalingen in CETA gaan veel verder dan alleen de investeringsarbitrage: negatieve effecten op het milieu en arbeidsrechten bijvoorbeeld. De SER-meetlat die tijdens de onderhandelingen over TTIP in de polder werd overeengekomen als maatstaf voor goede handelsverdragen, werd met CETA niet gehaald, volgens vakbond FNV. Het is aan politici in de Tweede en Eerste kamer om een politieke afweging te maken of CETA verenigbaar is met overige beleidsdoelen.

2.) Het Hof zegt: 'ja, mits' of 'nee, tenzij' aanpassingen aan CETA gemaakt worden
Indien de opinie van het Hof over aangeeft op welke vlakken ICS in CETA niet verenigbaar is met EU-recht, zal de tekst van CETA aangepast moeten worden. Kunnen politici dan onderhandelen over een amendement waarmee de ratificatie alsnog voorgelegd wordt aan de Tweede en Eerste Kamer, of wordt het hele verdrag heronderhandeld?

3.) Het Hof zegt: nee, ICS in CETA is niet verenigbaar met het Europese recht
Wat gebeurt er dan met CETA (en al die honderden verdragen waar investeringsbescherming in zit)? Gaan heronderhandelingen plaats vinden over het hele verdrag, of enkel over de investeringsbescherming? Wij hopen op heronderhandeling van het hele verdrag, zie verder scenario 1

We roepen onze volksvertegenwoordigers in Nederland en ook straks de nieuw verkozenen Europarlementariërs in Brussel op, om zich in te zetten voor een eerlijk en duurzaam handelsmodel, om ratificatie, van het huidige manier te weigeren en op heronderhandeling van CETA aan te dringen, zonder enige vorm van ISDS. Ten slotte roepen we burgers op zich opnieuw te mobiliseren, want zonder u had CETA nu niet voorgelegen bij de hoogste Europese rechter, teken daarom onze petitie via www.stopisds.nl