Meer dan 200 organisaties roepen op tot het onmiddelijke opschorten van de EU-Israel associatieovereenkomst

Dublin, 14/03/2024: Vandaag heeft een coalitie van 206 Europese maatschappelijke organisaties, waarvan 8 uit Nederland, een brief ingediend bij de EU-Commissie, de EU-Raad en het Europees Parlement, waarin wordt opgeroepen tot opschorting van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël in het licht van de schending van de mensenrechten door de staat Israël.

In januari oordeelde het Internationaal Gerechtshof (ICJ) naar aanleiding van de Zuid-Afrikaanse zaak waarin de Israëlische regering beschuldigd werd van genocide, dat sommige beschuldigingen erop wijzen dat genocide in specifieke gevallen aannemelijk zou kunnen zijn. Het ICJ beval de Israëlische regering om alle maatregelen te nemen die in haar macht liggen om daden te voorkomen die vallen onder artikel II van het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide. De Coalitie is van mening dat het feit dat het ICJ de claims van Zuid-Afrika als 'plausibel' beschouwt en voorlopige maatregelen tegen de Israëlische regering heeft uitgevaardigd, ernstige alarmbellen in de EU moet doen rinkelen. De Israëlische economie heeft echter nog steeds geprivilegieerde toegang tot de EU-markt via de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël.

De coalitie is van mening dat het maatschappelijk middenveld eensgezind moet oproepen tot opschorting van de overeenkomst tussen de EU en Israël en dat het tijd is dat de EU haar belofte aan de mensenrechten en democratische principes nakomt en concrete actie onderneemt om de humanitaire crisis in Gaza aan te pakken. In de brief van de coalitie aan de EU wordt benadrukt dat de Palestijnen al sinds 1948 te maken hebben met systematische schendingen van hun rechten, waaronder landonteigening, gedwongen uitzettingen, vernieling van eigendommen en bewegingsbeperkingen.

John Colreavy van Comhlámh Trade Justice Group, een Ierse organisatie die het initiatief nam voor de brief, benadrukte: "Het is noodzakelijk dat de EU haar betrokkenheid bij de mensenrechten laat zien door de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël op te schorten en Israël verantwoordelijk te houden voor zijn acties. Wat er momenteel in Gaza gebeurt, is het gevolg van het politieke en morele falen van de internationale gemeenschap om zinvolle actie te ondernemen om de staat Israël te verplichten zich te houden aan de normen van het internationaal humanitair recht". Colreavy concludeerde: "De economische invloed van de EU vereist onmiddellijke actie om de overeenkomst op te schorten, zoals toegestaan door het internationaal recht. Het maatschappelijk middenveld van de EU eist beslissende stappen om de Israëlische regering ter verantwoording te roepen en de voortdurende humanitaire ramp in Gaza een halt toe te roepen".