Lancering Handel Anders! publicatie

Vandaag vindt de lancering van de Handel Anders! publicatie ("Handel Anders! Een oproep voor eerlijke en duurzame handel") plaats. De bijeenkomst start om 16:00 in Nieuwspoort en is te volgen via een livestream (let op: fysieke aanwezigheid is i.v.m. de Corona-maatregelen niet mogelijk, m.u.v. de sprekers en journalisten).

Het programma ziet er als volgt uit:

16.00 – Openingswoord moderator Natasja van den Berg
16.05 – Reactie Jan Pronk (voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking)
16.15 – Panel: Tuur Elzinga (FNV), Danielle Hirsch (BothENDS) en Guus Geurts (Platform Aarde Boer Consument)
16.40 – Woordvoerders Handel Tweede Kamer
16.55 – Reactie panel op Kamerleden
17.05 – Vragen van journalisten|
17.25 – Slotwoord Sara Murawski (Handel Anders! coalitie)

Daarnaast alle relevante linkjes op een rij:

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1638256386339076
Nieuwspoort livestream: https://www.nieuwspoort.nl/debatcentrum/live/
YouTube livestream: https://youtu.be/jF1vO6Pv3hQ
Zoom-link: https://zoom.us/j/99007312580

Wij wensen iedereen veel kijk- en leesplezier! Veel dank voor het verder verspreiden van dit bericht en de publicatie. Reacties zijn altijd welkom via sara@handelanders.nl

PERSBERICHT

Nu CETA dreigt te worden weggestemd in Nederland en er groot verzet is tegen het EU-Mercososur akkoord, heeft een brede coalitie genaamd Handel Anders! (onder andere bestaande uit Both ENDS, FNV, Foodwatch, Milieudefensie, de Nederland Akkerbouw Vakbond, Platform Aarde Boer Consument, SOMO en TNI) zich gevonden in voorstellen voor een alternatief handelsbeleid. Nieuwe multilaterale handelsregels moeten volgens de coalitie het fundament leggen voor een mondialisering waarin de rechten van mens, dier en milieu, werknemers, MKB en gezinsbedrijven in de landbouw, zwaarder wegen dan de belangen van multinationals. Ook moeten ontwikkelingslanden de ruimte krijgen om hun economie naar eigen inzicht te ontwikkelen.

Uit de publicatie van de Handel Anders! coalitie blijkt dat dit mogelijk is wanneer er hervormingen worden doorgevoerd binnen onder meer het EU-handels- en landbouwbeleid, en op gebied van klimaat en diensten. Zo zou de Europese Unie het voortouw moeten nemen door het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken met een pakket aan maatregelen. Dat kan onder meer door het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en het invoeren van CO2-heffingen. Eerlijke handel moet leiden tot een gelijk speelveld, zodat schendingen van arbeidsrechten niet tot concurrentievoordelen leiden. Wat landbouw betreft worden voorstellen gedaan die leiden tot eerlijke prijzen aan boeren en consumenten, zoals productiebeheersing in de akkerbouw en veehouderij, marktbescherming en het aanpakken van de marktmacht van industrie en (detail)handel. Ook krijgen landen als het aan Handel Anders! ligt meer rechten om in te grijpen als het gaat om het controleren van kapitaalstromen en het beschermen van publieke diensten.

Daarnaast pleit de coalitie ervoor dat VN-organisaties het voortouw nemen voor een fundamentele hervorming van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) tot een internationale organisatie voor eerlijke handel. In dit drastisch hervormde handelssysteem is een prominente rol weggelegd voor de VN-handelsorganisatie UNCTAD, die handel bevordert vanuit een ontwikkelingsperspectief. Ook krijgt de aan de VN verbonden ILO, de internationale arbeidsorganisatie, meer bevoegdheden in de besluitvorming over mondiale handelsregels.