Kamer stemt over ECT-motie

Vanavond heeft de Tweede Kamer de kans om de regering op te roepen uit het Energy Charter Treaty (ECT) te stappen. Dan zal er namelijk gestemd worden over een motie van de Partij van de Dieren die daartoe oproept. De motie werd eerder aangehouden en is nu opnieuw ingediend naar aanleiding van de ISDS-claim van maar liefst 1,4 miljard van energiebedrijf RWE tegen Nederland. Het bedrijf eist compensatie van de staat omdat energiecentrales vanaf 2030 geen kolen meer mogen verbranden om energie op te wekken. Dat terwijl er al ruimschoots compensatie is geboden, onder andere in de vorm van een overgangstermijn van 10 jaar en miljoenensubsidies.

Uit de hoorzitting die vandaag plaatsvond met een vertegenwoordiger van RWE bleek dat het bedrijf ook naar de nationale rechter stapt om compensatie te eisen. Tegelijkertijd beweerde RWE met droge ogen dat het bedrijf zich volledig achter het klimaatbeleid en de duurzame energie-transitie schaart. Vanavond is het aan politieke partijen om zich uit te spreken over deze VIP-rechten voor multinationals (ISDS) en een eerste stap te zetten richting een einde aan het ECT én dit oneerlijke claimsysteem.

Volg @HandelAnders op Twitter voor een live verslag van de stemming!

En teken de peitie tegen het ECT: https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/stop-met-het-ect