Handel Anders Nu! Vraag uw kandidaten om een rechtvaardig EU-handelsbeleid te steunen

Eis een rechtvaardig handelsbeleid van uw kandidaten bij de verkiezingen voor het Europees Parlement in 2024. Europese handels- en investeringverdragen zijn nog steeds niet in lijn met de ambities van de EU op het gebied van klimaat en duurzame ontwikkeling. Het handelsbeleid en de Europese Green Deal staan lijnrecht tegenover elkaar. Wij, als EU-burgers, willen de planeet en de mensen boven winst stellen. En daarvoor moet het volgende EU-parlement stemmen voor een fundamentele verschuiving in de handelspolitiek. Samen kunnen we dit voor elkaar krijgen!

Vraag uw kandidaten voor het EU-parlement om het EU-handelsbeleid geschikt te maken voor de 21e eeuw en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan. Vraag hen de belofte te ondertekenen door hen een e-mail te sturen (zie hieronder)!

Door de belofte over handelsrechtvaardigheid te ondertekenen, beloven de kandidaten zich in te zetten voor 5 belangrijke engagementen om het EU-handelsbeleid in de volgende wetgevingscyclus een andere wending te geven.

Dit betekent dat we allemaal samen de beste kans hebben om schadelijke handelsverdragen te stoppen en een wereldwijd rechtvaardig en klimaat- en milieuvriendelijk handelsbeleid te ontwikkelen dat de mensenrechten en de rechten van werknemers respecteert, het creëren van fatsoenlijke banen stimuleert en het welzijn van dieren bevordert. Verstuur de mail en vraag uw kandidaten om zich in te zetten voor een nieuw EU-handelsbeleid. #VoteforTradeJustice
Bent u kandidaat voor de verkiezingen? Klik dan hier om de belofte te ondertekenen!

Belofte voor een rechtvaardig EU-handelsbeleid
Ik wil handelsrechtvaardigheid: handel die werkt voor mensen en de planeet en die ook rekening houdt met dierenbescherming. Dat betekent dat ik beloof om:

 1. Klimaatvernietigende, gevaarlijke handelsdeal die nadelige arbeidsomstandigheden bevorderen, zoals EU-Mercosur, te verwerpen.
  Op dit moment vernietigen meeste handelsverdragen fatsoenlijke banen en zetten ze de lonen onder druk, schaden ze de planeet en zijn ze vooral nadelig voor landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. We hebben een nieuwe manier van handeldrijven nodig die mensen en de planeet op de eerste plaats zet in plaats van bedrijfsbelangen te dienen. Om dit te bereiken moeten werknemersrechten en de bijbehorende normen een prioriteit zijn.
 2. Handel te steunen die milieuvriendelijke lokale voedselsystemen met hoge dierenwelzijnsnormen bevordert en daarmee de toeleveringsketens verkort en de voedselsoevereiniteit vergroot.
  In plaats van grote bedrijven en de agro-industrie, die uitbuitende methoden gebruiken en alle winsten doorsluizen naar belastingparadijzen, laten we kleine boeren, gemeenschappen en kleine bedrijven profiteren van het opnieuw lokaliseren van de handel.
 3. Nieuwe regels te maken om de export te stoppen van producten die in de EU verboden zijn.
  Europese bedrijven mogen geen winst maken door gevaarlijke pesticiden en andere giftige producten aan andere landen te verkopen.
 4. Bedrijfstribunalen uit handels- en investeringsverdragen te schrappen.
  Fossiele brandstofbedrijven en anderen gebruiken deze bedrijfstribunalen (formeel ISDS of ICS genoemd) buiten het nationale rechtssysteem om om staten voor miljarden euro's aan te klagen wanneer klimaat- en ander beleid van algemeen belang hun winsten schaadt.
 5. Transparantie en democratie in handelsverdragen te steunen.
  Ervoor zorgen dat belangengroepen en vakbonden uit alle landen die betrokken zijn bij een handelsverdrag een zetel hebben aan de onderhandelingstafel en een sterke stem hebben tijdens het hele onderhandelingsproces. Het opsplitsen van handelsverdragen om het toezicht van nationale en regionale parlementen te omzeilen en de kritische stem van EU-lidstaten buiten te sluiten is onaanvaardbaar.