Handel Anders en FNV Europees verkiezingsdebat 2024

In de aanloop naar de Europese Verkiezingen van 6 juni 2024 organiseerden Handel Anders en de FNV een verkiezingsdebat waarbij 8 kandidaten voor het Europees Parlement met elkaar in discussie gingen over handelsbeleid. Onder leiding van FNVer marten van den Berge ging het op het centraal vakbondshuis in Utrecht onder andere over of handelsverdragen aan de SER meetlat moeten voldoen en waar we onze grondstoffen vandaan halen. Daarnaast kon het publiek veel vragen stellen en in discussie gaan met de kandidaten.

Deelnemers
Ongeveer 40 toeschouwers kwamen bijeen in de Henri Polakzaal van het Centraal Vakbondshuis van de FNV in Utrecht om acht kandidaten voor het Europees Parlement met elkaar in gesprek te zien gaan over hun visie op handel. De avond werd geopend met een toespraak van Tuur Elzinga, voorzitter van de FNV. Daarna gingen de kandidaten met elkaar in discussie over handelsbeleid. De aanwezige kandidaten waren Marius Troost (Pvda/GL), Gerben Horst (CDA), Hendri Nortier (CDA), Bram Roovers (SP), Matthijs Pontier (Piratenpartij-De Groenen), Jurr van Dalen (NSC), Johnas van Lammeren (PvdD) en Marnix Vermeer (Volt).

Stellingen
Het debat vond plaats naar aanleiding van acht stellingen over handelsbeleid:

Stelling 1: De EU moet alleen vrijhandels- en investeringsverdragen afsluiten die voldoen aan de SER-meetlat voor handels- en investeringsakkoorden.

Stelling 2: Het EU-Mercosur vrijhandelsverdrag versterkt de ongelijkheid tussen de economieën van de EU en de Mercosur-landen en draagt bij aan de de-industrialisatie van de Mercosur-landen.

Stelling 3: We moeten de grondstoffen voor onze groene transitie veiligstellen, zelf als dat ten koste gaat van de landen waar die grondstoffen vandaan komen.

Stelling 4: Aanpassingen in handelsverdragen en individuele EU-wetgeving zoals de ontbossingswet en mirror measures zijn voldoende om oneerlijke concurrentie te bestrijden.

Stelling 5: De EU moet meer zelfvoorzienend worden in landbouw en industrie. Daarvoor moeten WTO regels worden hervormd.

Stelling 6: De EU moet geen verdragen met ISDS meer sluiten en verdragen met ISDS beëindigen

Stelling 7: De EU moet haar normen niet opleggen aan de landen waar ze handels- en investeringsverdragen mee afsluit.

Stelling 8: Als een land systematisch oorlogsmisdaden pleegt dan moet de EU haar handelsverdrag met dat land opschorten.

Naast de stellingen was er ook ruimte voor vragen, verhalen en opmerkingen vanuit het publiek.