Geslaagde lancering publicatie in Nieuwspoort

Afgelopen donderdag vond de lancering van de Handel Anders! publicatie ("Een oproep voor eerlijke en duurzame handel") plaats. Je kunt de bijeenkomst hier terugkijken.

Onder bezielende leiding van moderator Natasja van den Berg ging een panel bestaande uit voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk, Tuur Elzinga (vice-voorzitter FNV), Danielle Hirsch (directeur Both ENDS) en Guus Geurts (bestuurslid Platform Aarde Boer Consument) in op de voorstellen die de Handel Anders! doet voor een rechtvaardig en milieuvriendelijk wereldhandelssysteem.

Het werd een levendig en constructief gesprek, waarbij scherpe analyses afgewisseld werden met frisse en concrete voorstellen. Zo pleitte Jan Pronk voor een "radicale restauratie" van de internationale (rechts)orde om urgente problemen (handel, klimaat, oorlog en de volksgezondheid) slagvaardig en in internationaal verband te kunnen aanpakken. Pronk stelde bovendien vast dat handelsverdragen zoals het EU-Canada handelsverdrag CETA "gekaapt" zijn door multinationals. Tuur Elzinga herinnerde het publiek aan de uitspraak van Minister Kaag, die in een NRC-interview zei alleen maar bedrijven te kennen die maatschappelijke verantwoordelijkheid voorop zetten. Maar de FNV merkt daar weinig van: "Het is een sprookje dat het bedrijfsleven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vanzelfsprekend neemt en niet primair handelt op basis van de aandeelhouderswaarde", aldus Elzinga in zijn speech. Danielle Hirsch betoogde dat Nederland veel baat heeft bij handel die mensenrechtenschendingen en milieuschade in andere landen veroorzaakt. Het feit dat Nederland onderdeel is van het probleem, betekent echter volgens Hirsch juist dat Nederland ook onderdeel kan - en moet - zijn van de oplossing, niet in de laatste plaats door aan te dringen op stevige verankering van mensenrechten in handelsverdragen. Guus Geurts waarschuwde voor het feit dat voedsel steeds meer gezien wordt als handelsproduct om geld mee te verdienen in plaats van een middel om mensen te voeden en boeren een bestaan te geven. Bovendien, zo herinnerde Geurts zijn publiek, wordt 70% van ons voedsel geproduceerd door kleine boeren. Met onze voorstellen kunnen zij een eerlijke beloning krijgen voor een zo milieuvriendelijk mogelijk product, en profiteren niet langer de multinationals van de vrijhandelsverdragen.

Heb je interesse in een papieren versie van de publicatie? Of wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Handel Anders? Mail dan naar sara@handelanders.nl