Geen winst op de pandemie!

Gisteren hebben de FNV, Handel Anders! en ROOD namens de Nederlandse No Profit on Pandemic (Geen winst op de pandemie) coalitie de Tweede Kamer opgeroepen om corona-vaccins publiek toegankelijk te maken. Zes enthousiaste Kamerleden (van D66, CDA, SP, GroenLinks, Volt en BIJ1) kwamen naar het Plein om te luisteren naar de eisen van het initiatief en betuigden (grotendeels) hun steun.

Het No Profit on Pandemic initiatief roept op om corona-vaccins en -behandelingen voor iedereen op de wereld toegankelijk te maken. Dat betekent onder meer dat patenten moeten worden opgeheven, dat er een einde moet komen aan de perverse winsten van de farmaceutische industrie die profiteert van publieke investeringen en dat de ontwikkeling en beprijzing van vaccins op transparante en democratische wijze moet gebeuren. Het initiatief wordt inmiddels ondersteund door 360 organisaties uit 21 Europese landen en heeft als doel zo snel mogelijk 1 miljoen handtekeningen op te halen. Momenteel staat de teller op 200.000.

Vandaag stemt het Europees Parlement over de zogenaamde TRIPS-waiver, die de tijdelijke opheffing van patenten op corona-vaccins en -behandelingen mogelijk maakt. Over dit voorstel van Zuid-Afrika en India spreekt de WTO, die hierover gaat, later deze week. Het belooft spannend te worden, want de VS steunt het voorstel inmiddels. De Europese Commissie is helaas nog niet zover. Juist daarom is het zo belangrijk dat de Tweede Kamer de Nederlandse regering oproept om het opheffen van patenten te steunen.

Want niemand veilig totdat iedereen veilig is. Alleen al daarom zouden corona-vaccins een publiek goed moeten worden.

Via deze website kun je meer lezen over het initiatief en het natuurlijk tekenen: https://noprofitonpandemic.eu/nl/