EU, zet geen handtekening onder Mercosurverdrag

Duitsland moet haar invloed als voorzitter van de EU in de tweede helft van dit jaar inzetten om te voorkomen dat het omstreden EU-Mercosur vrijhandelsverdrag wordt ondertekend. Daartoe roepen 265 maatschappelijke en milieuorganisaties uit de EU en Mercosur-landen op in een brandbrief die vandaag aan de Duitse bondskanselier Merkel wordt overhandigd. De deal tussen de EU en Argentinië, Brazilië, Uruguay en Paraguay werkt natuurvernietiging en schending van mensenrechten in kwetsbare gebieden in Zuid-Amerika in de hand. Het verdrag leidt tevens tot oneerlijke concurrentie voor Europese boeren. Vanuit Nederland werd de brief ondertekend door diverse ngo’s, waaronder Greenpeace en BothENDS, en verschillende organisaties verenigd in de Handel Anders! coalitie.

In de zomer van 2019 werd, na meer dan 20 jaar onderhandelen, een politiek akkoord bereikt over EU-Mercosur. Sindsdien bereidt de Europese Commissie de ondertekening door alle lidstaten voor. Maar aan beide kanten van de oceaan groeit de weerstand tegen het verdrag. Parlementen in Nederland, Oostenrijk en België (Wallonië) hebben het verdrag in de huidige vorm al afgewezen en ook Frankrijk en Ierland stellen zich zeer kritisch op.

Uitbreiding monoculturen

Het EU-Mercosur verdrag heeft als doel handel en investeringen tussen de vier Zuid-Amerikaanse landen en de EU stimuleren. Maar in plaats van mens en planeet ten goede te komen, zal het voor nog meer mensenrechtenschendingen, milieuvervuiling en natuurvernietiging zorgen dan nu al het geval is.

Sinde de Strijcker van Both ENDS: “Als de EU nog meer ethanol uit suikerriet, rund-, varkens- en pluimveevlees en soja uit de Mercosur-landen gaat importeren dan neemt de productie alleen maar toe. In het verdrag zijn geen bindende regels opgenomen waaraan bedrijven zich moeten houden, dus de grotere vraag werkt straffeloosheid en landjepik, vooral in kwetsbare gebieden als de Amazone en de Cerrado, in de hand.”

Mensen en natuur bovenaan

Sara Murawski van Handel Anders!: “Wij zijn niet tegen handel, maar we zijn voor handel die mensen en hun leefomgeving ten goede komt. Het EU-Mercosur-verdrag doet dat uitdrukkelijk niet, dus wij vragen de lidstaten op hun verantwoordelijkheid te nemen en het verdrag te verwerpen.”