CETA: Meer macht voor Canadese beleggers in Nederlandse kinderopvang en woningbouw

28 januari - Amsterdam
Uit onderzoek van SOMO en Milieudefensie blijkt dat er momenteel meer dan 3.200 Canadese bedrijven zijn die directe dochterondernemingen hebben in de EU. Tegelijkertijd zijn er bijna 14.000 in de EU gevestigde bedrijven waarin Canadese investeerders een belang hebben.

Een voorbeeld is de Canadese ‘sprinkhaankapitalist’ Onex Corporation, een grote investeerder in de Nederlandse kinderopvang. Vorig jaar werd Onex eigenaar van de grootste Nederlandse keten van kinderopvangbedrijven, KidsFoundation, dat de holding is boven kinderopvangcentra als Smallsteps, Zus en Zo, Kits, SKS Alles Kids, Kindercentrum en De Speelbrug. Onlangs berichtte het Financieel Dagblad over een fusie tussen KidsFoundation en Partou onder de vleugels van Onex. Het combinatiebedrijf claimt daarmee ongeveer acht procent van de markt (60.000 kinderen verspreid over 650 locaties) voor kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang in handen te krijgen.

De brancheorganisatie BMK uit zorgen dat private-equityfondsen zoals Onex vanzelfsprekend rendement willen maken om uit te keren aan hun aandeelhouders. Dat geld moet worden opgebracht door de overheid en de ouders die respectievelijk 70 en 30 procent van de kosten van de kinderdagopvang dragen. De BMK waarschuwt er ook voor dat private-equityfondsen zeggenschap willen over hoe het geld voor de kinderopvang wordt besteed. Dat is immers van invloed op de winst die kan worden gemaakt.

Het stellen van eisen aan aanbieders om een universele dienstverlening te garanderen zijn onder CETA verboden. En als overheden besluiten om strengere eisen te stellen aan de huisvesting of het aantal kinderen per leidster, dan kunnen Canadese investeerders als Onex daar een schadevergoeding voor claimen, omdat ze hun capaciteit om winst te maken beperken.
De Partij van de Arbeid wil dergelijke ‘sprinkhaankapitalisten’ in de kinderopvang weren, en heeft in juni 2019 samen met GroenLinks en SP een initiatiefwet tegen winstuitkering in de kinderopvang aangekondigd. CETA zou Onex dan in staat stellen om een flinke compensatie te eisen, omdat deze aanzienlijke consequenties voor de winstvooruitzichten zal hebben.

Het hele rapport lees je hier: CETA-Claimrecht-Canadese-multinationals