Brief aan minister Schreinemacher

Handel Anders! heeft meegedaan aan de internetconsultatie over de nieuwe beleidsnota van de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Liesje Schreinemacher. De minister heeft het maatschappelijk middenveld, denktanks, onderzoekers en ondernemers verzocht om input te geven op de aanstaande beleidsnota waarin zij haar visie op handel en ontwikkelingssamenwerking uiteen zet. Handel Anders! laat deze kans natuurlijk niet liggen.

In onze brief aan de minister gaan we in op de relatie tussen handel en klimaat, arbeids- en mensenrechten en de relatie met Afrika. Handel Anders! pleit voor mondiaal handels- en investeringsbeleid dat armoede en ongelijkheid in de wereld verkleint, productie en consumptie verduurzaamt en internationale afspraken over de bescherming van klimaat, milieu en biodiversiteit, mensen- en arbeidsrechten, kringlooplandbouw en meer versterkt. Die doelen zijn nog lang niet bereikt, dus we rekenen op een ambitieuze beleidsnota van de minister!