Brede coalitie protesteert voor Eerste Kamer tegen handelsverdrag CETA

Op maandagochtend 11 juli om 8.30 zal een brede coalitie van maatschappelijke organisaties bij de ingang van de Eerste Kamer protesteren. De coalitie verzet zich tegen het handels- en investeringsverdrag CETA tussen de EU en Canada, waarover maandag in de Eerste kamer gedebatteerd wordt. Ondanks het feit dat de PvdA-senaatsfractie inmiddels heeft aangegeven voor het verdrag te willen stemmen, wil deze coalitie haar bezwaren nog éénmaal overbrengen aan de senatoren.

Sara Murawski, coördinator van de Handel Anders! Coalitie: “CETA is een ouderwets handelsakkoord dat niet tegemoet komt aan de uitdagingen van deze tijd. Vandaar ook dat een uitzonderlijk brede gelegenheidscoalitie ontstaan is tegen dit verdrag. Van vakbonden en de klimaatbeweging tot boerenorganisatie, van de Consumentenbond tot ontwikkelingsorganisaties, dierenrechtengroepen en voorvechters van de democratie. Wij zien dit verdrag als een paard van Troje dat de belangen van grote bedrijven boven die van mens, dier en planeet stelt.”

De afgelopen weken is er op verschillende manieren door maatschappelijke organisaties actie ondernomen. Niesco Dubbelboer van Meer Democratie: “Ondanks de haast in de Eerste Kamer om dit verdrag snel te behandelen, is er een storm van verzet ontstaan tegen dit verdrag dat de democratie en rechtsstaat onder druk zet door bedrijven extra rechten te geven. Vele duizenden mensen hebben al protestmails, brieven en tweets gestuurd naar volksvertegenwoordigers in de hoop dat zij luisteren. Ons protest voor de Eerste Kamer is nu een ultieme poging om de Eerste Kamerleden, in het bijzonder van de PvdA, te laten zien dat een stem tegen CETA een belangrijke stap is naar een duurzamer, eerlijker en democratischer handelsbeleid.”

Guus Geurts, coördinator van de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel vult aan: “Het is zeker opmerkelijk te noemen dat boerenorganisaties samen protesteren met klimaatactivisten van Extinction Rebellion en de vakbonden. Het draagvlak voor een ander handels- en landbouwbeleid groeit en is zeer urgent, zie de stikstofcrisis. Laten we hopen dat de Eerste Kamer ons daarbij helpt door eindelijk een spaak in het wiel van de voortdenderende neoliberale vrijhandelsverdragen te steken, zodat boeren weer een eerlijke prijs voor een zo milieuvriendelijk mogelijk product krijgen.”

Een van de meest controversiële onderdelen van het verdrag maakt het mogelijk voor internationale bedrijven om buiten de rechter om staten aan te klagen voor vele miljoenen of zelfs miljarden via zogenaamde investeerdersbescherming. Niels Jongerius van denktank Transnational Institute: “Dit soort arbitragemechanismen zijn 50 jaar geleden bedacht door juristen van Shell en worden nu door kolenbedrijven RWE en Uniper gebruikt om miljarden van Nederland te eisen ter compensatie van de onvermijdelijke stopzetting van de kolensector. Niet voor niets riep de Tweede Kamer de regering vorige maand nog op om uit een ander verdrag (het Energy Charter Treaty) met dit controversiële klachtenmechanisme te stappen. De marginale aanpassingen aan investeerdersbescherming in CETA nemen de fundamentele bezwaren van juristen, klimaatactivisten en vakbonden niet weg. Verdragen met ISDS of soortgelijke mechanismen zoals ICS in CETA zijn onwenselijk en in de kern ondemocratisch.”

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Sara Murawski, coördinator van de Hanel Anders coalitie: tel 06-49875805

Guus Geurts, coördinator Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel, tel: 06-43979849

Bij het protest zullen een groot paard van Troje, een trekker, activisten en leden van allerlei maatschappelijke organisaties en bewegingen aanwezig zijn voor de ingang van de Eerste Kamer. SVP niet vermelden in uw media-uitingen dat er een trekker aanwezig zal zijn.

Voor meer informatie over de inhoudelijke bezwaren tegen CETA, zie onder meer:

https://handelanders.nl/brandbrief-eerste-kamer-over-ceta/
https://milieudefensie.nl/actueel/ceta-een-achterhaald-verdrag
https://www.tni.org/en/feitenenfabels

NB: De afgelopen weken hebben onder meer de volgende maatschappelijke organisaties zich uitgesproken tegen het CETA verdrag:

Milieudefensie

Greenpeace

Urgenda

Fossielvrij Nederland

Dier & Recht

World Animal Protection

Oxfam Novib

Hivos

Woord & Daad

Both Ends

TNI

SOMO

FNV

CNV

VCP

Ondernemers van Nu

Foodwatch

Meer Democratie

De Goede Zaak

Consumentenbond

Handel Anders

XR

Voedsel Anders NL

Caring Farmers

Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel, bestaande uit:

  • Agractie NL
  • Biologisch Dynamische-Vereniging
  • Dutch Dairymen Board
  • Nederlandse Akkerbouw Vakbond
  • Nederlandse Melkveehouders Vakbond
  • Platform Aarde Boer Consument