Boerenorganisaties roepen de Tweede Kamer op tegen CETA te stemmen

29 januari -

De boerenorganisaties Agractie Nederland, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Platform Aarde Boer Consument en de Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding roepen de Tweede Kamer op om op 18 februari as. tegen CETA te stemmen.

Met een tegenstem wordt oneerlijke concurrentie met Canadese landbouwproducten die onder lagere standaarden tot stand zijn gekomen, voorkomen. Dat geldt met name voor rund- en varkensvlees en akkerbouwproducten. Kamerleden kunnen met deze tegenstem  ook een signaal aan de EU geven, en voorkomen dat het nog veel schadelijkere TTIP 2.0 en het verdrag met de Mercosur worden afgesloten. Met deze verdragen zullen er naast veel meer rund- en varkensvlees, ook grote quota pluimveevlees, ethanol en suiker worden geïmporteerd. In al deze landen zijn de dierenwelzijnseisen niet bestaand of een stuk lager in de veehouderij, en is er geen sprake van een sluitend en controleerbaar Identificatie en Registratie-systeem. Daarmee ontstaan grote risico’s voor de voedselveiligheid. Daarnaast worden bij de teelt van akkerbouwproducten chemische middelen gebruikt die zijn verboden door de EU. De EU heeft ook al toegezegd dat de maximale toegestane niveaus (MRLs) voor een aantal bestrijdingsmiddelen mogen worden verhoogd.

Lees de brief van de boerenorganisaties aan de kamerleden hier: 20-01-29-brief-aan-TK-over-CETA