Bezorgde brief over ECT aan Kamer

Vandaag heeft Handel Anders! een informatie-brief aan de Tweede Kamer over het ECT, ondertekend door maar liefst 10 organisaties, verstuurd aan de Tweede Kamer (commissies Energie en klimaat & Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). Wat deze organisaties betreft is het hoog tijd om uit het ECT te stappen.

ActionAid, Both ENDS, De Goede Zaak, FNV, Greenpeace, Handel Anders!, Milieudefensie, SOMO, TNI en Urgenda moedigen de Kamerleden aan om snel in debat te gaan met de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het Nederlandse standpunt rondom het ECT en met name het moderniseringsproces, dat muurvast zit.

De conclusie van de brief luidt: "De klimaatcrisis waarin we ons bevinden vraagt om snelle en ambitieuze maatregelen. We kunnen niet wachten op een traag en onzeker moderniseringsproces, waar de inzet bovendien te laag is. De Tweede Kamer heeft nu de kans de Nederlandse klimaatdoelstellingen in een stroomversnelling te brengen door de regie te nemen over het ECT-proces. Het ziet ernaar uit dat het compromisvoorstel de bescherming van fossiele brandstoffen nog lange tijd intact laat en ook de mogelijkheid van ISDS-claims niet (volledig) wegneemt. Als Nederland samen met andere landen opzegt, kunnen we samen met deze landen intergouvernementele afspraken maken dat voor alle onderlinge investeringen de sunset-clause buiten werking wordt gesteld. Uittreding uit het ECT is de belangrijkste randvoorwaarde om te kunnen voldoen aan de klimaatdoelen van Parijs."

Binnenkort vindt er in de Tweede Kamer een hoorzitting over het ECT plaats. Hou onze website in de gaten voor meer informatie!

Foto: Milan Tettero