Actie: #StemCETAweg!

Handleiding #StemCETAweg online campagne

Op dinsdag 12 juli debatteert en stemt de Eerste Kamer over het CETA-verdrag. De PvdA overweegt om CETA aan een meerderheid te helpen. Goed nieuws voor multinationals, maar niet voor onze democratie, het klimaat, onze boeren en nog veel meer. Daarom roepen we jullie op: help mee om de PvdA te overtuigen om CETA weg te stemmen. We hebben nog twee weken om CETA te stoppen. #StemCETAweg!

In deze handleiding lees je wat je kan doen om te helpen.

 1. De strategie
 2. Hoe bereiken we de PvdA
 3. Teksten en andere content ter inspiratie
 4. Achtergrondlinks

1. De strategie

We hebben 38 zetels nodig om CETA weg te stemmen. Daarvoor is het nodig dat PvdA en JA21 tegenstemmen. Ook van deze kleinere fracties (SGP, 50plus, Frentrop/Hiddema, OSF) moeten 2 zetels tegenstemmen.

Hoofddoel: De PvdA overtuigen. Toen ze de handelsminister (Ploumen) leverden waren ze voor. Bij stemming in de Tweede Kamer waren ze tegen. Nu lijkt de kans groot dat ze met de Eerste Kamerfractie opnieuw draaien naar een voor-stem.

De partij wil breken met doorgeschoten marktdenken. Ze zeggen te staan voor mensen boven multinationals en voor een duurzaam perspectief voor onze boeren. En ze willen samen met GroenLinks een knalrode en felgroene koers varen. Als ze CETA aan een meerderheid helpen bereiken ze het tegenovergestelde. Want CETA is een neoliberaal verdrag dat vooral goed nieuws is voor multinationals. Ten koste van mens, dier en planeet.

Wie spreken we aan: Eerste Kamer-fractievoorzitter Mei Li Vos, woordvoerder Ruud Koole, partijleider Attje Kuiken en partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent.

2. Hoe bereiken we de PvdA

Kies het medium van je voorkeur.

Op Twitter:
Gebruik #StemCETAweg en de onderstaande afbeelding, tag een of meer PvdA’ers en vraag ze om CETA weg te stemmen, of vertel ze waarom CETA een slecht idee is (zie onder voor teksten). @meilivos, @attjekuiken & @emsent 

Per e-mail:
Stuur een mail naar deze adressen en roep Mei Li Vos, Ruud Koole en de andere senatoren, partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent en Tweede Kamer fractievoorzitter Attje Kuiken op om CETA weg te stemmen. Zie onder voor teksten.

Mei Li Vos, fractievoorzitter Eerste Kamer
MeiLi.Vos@eerstekamer.nl 
Twitter: @meilivos

Ruud Koole, woordvoerder CETA
ruud.koole@eerstekamer.nl

Ferd Crone, Eerste Kamerlid
Ferd.Crone@eerstekamer.nl
Twitter: @CroneFerd

Hamit Karakus, Eerste Kamerlid
Hamit.Karakus@eerstekamer.nl

Jeroen Recourt, Eerste Kamerlid
Jeroen.Recourt@eerstekamer.nl
Twitter: @JeroenRecourt (niet erg actief)

Mary Fiers
mary.fiers@eerstekamer.nl
@maryfiers040

Esther Mirjam-Sent, partijvoorzitter PvdA
voorzitter@pvda.nl
Twitter: @emsent

Attje Kuiken, fractievoorzitter Tweede Kamerfractie
a.kuiken@tweedekamer.nl
Twitter: @attjekuiken

Whatsapp:
App het partijbureau van de Partij van de Arbeid: +31-6-13444060

3. De argumenten op een rijtje

Tip: Maak er je eigen teksten van (en zo mogelijk andere content). Dat maakt meer indruk dan gekopieerde standaardteksten. Heb je echt geen tijd, dan kan kopiëren of delen van andermans berichten natuurlijk ook.

Argumenten voor Twitter, Whatsapp of E-mail:

CETA in 1 zin:

 • Meer macht en geld voor multinationals:
  CETA is geweldig voor multinationals, maar slecht nieuws voor mens, dier en planeet.

De 6 belangrijkste argumenten tegen CETA:

 • Parallel rechtssysteem:
  CETA is nog meer macht voor multinationals. Het verdrag bevat een arbitrage-mechanisme (ICS) waarmee investeerders staten kunnen aanklagen wanneer overheidsbeleid hun winsten bedreigt. Buiten de nationale rechter om.
 • Klimaat:
  Met CETA kan de fossiele industrie miljardenclaims indienen tegen klimaatactie om bijv. gaswinning, teerzandolie of kolencentrales te stoppen.
 • Landbouw:
  CETA ondermijnt het toekomstperspectief voor boeren om over te stappen op duurzame landbouw, met oa spotgoedkope Canadese kiloknallers.
 • Voedselveiligheid:
  Dankzij CETA kan Canada straks via geheime comités invloed uitoefenen op onze standaarden voor voedselveiligheid en nog veel meer
 • Dierenleed:
  Met CETA komt meer vlees uit Canada, waar koeien met tienduizenden op elkaar gepakt staan en varkens vaak levenslang in een ligbox doorbrengen.
 • Economie (kopje koffie):
  CETA levert ons minder dan 1 kopje koffie per maand extra op. De prijs is meer macht voor multinationals en minder democratie.

4. Achtergrondmateriaal
Links om meer te lezen over CETA. Ook geschikt om online te delen (vergeet dan niet om #StemCETAweg toe te voegen)

De Correspondent over CETA (2016) https://decorrespondent.nl/5414/ceta-vrijhandel-in-de-geest-van-europese-waarden-of-een-lelijk-varken-met-lippenstift/249769476-c01d7c4a 
Manifest: Bescherm boeren, werknemers, consumenten, dieren en de planeet tegen de huidige vrijhandelsverdragen https://agractie.nl/manifest-april2020/
70 organisaties uit de hele wereld roepen Nederland op: stem tegen CETA: https://www.trouw.nl/economie/natuur-en-mensenrechtenorganisaties-roepen-kamer-op-om-tegen-handelsverdrag-ceta-te-stemmen~b37059eb/
CETA in strijd met Grondwet https://www.nu.nl/economie/6056413/ceta-volgens-nederlandse-rechtsgeleerden-in-strijd-met-de-grondwet.html
PvdA-verklaring uit 2020: CETA is niet goed genoeg, kabinet moet aanpassingen afdwingen: https://www.pvda.nl/nieuws/handelsverdragen-moeten-eerlijker/
Hella Hueck en Robert Went: Reset handelsbeleid begint met niet ondertekenen CETA: https://www.ftm.nl/artikelen/reset-handelsbeleid-begint-met-niet-ondertekenen-ceta
Uitgebreide publicatie “CETA: een achterhaald verdrag” https://milieudefensie.nl/actueel/ceta-een-achterhaald-verdrag
Uitgebreide publicatie “CETA: feiten en fabels” https://www.tni.org/en/feitenenfabels

Video’s:
CETA - op zoek naar de feiten: https://www.youtube.com/watch?v=ZIZUwoqYhgc&t=879s
Lubach over CETA: https://www.youtube.com/watch?v=us4oOUf9akw&t=727s
Journalist Hella Hueck tegen CETA: https://www.youtube.com/watch?v=S_KWIJ3_fSo