Kritische analyse EU-China verdrag

Photo credits (cc): Shubert Ciencia

De Handel Anders! coalitie werkte mee aan een kritische analyse van het EU-China investeringsverdrag, beter bekend als het CAI. De Engelse versie is hier te vinden.

Het CAI, waarover een jaar geleden een voorlopig akkoord werd bereikt, is controversieel. Tot op heden vinden in China structureel ernstige mensenrechtenschendingen plaats, onder meer jegens minderheden zoals de Oeigoeren. Daarnaast heeft China op dit moment een aantal fundamentele ILO-Conventies (internationale afspraken over arbeidsrechten) niet geratificeerd. Het Europees Parlement heeft het CAI daarom in de huidige vorm verworpen.

De analyse van Powershift en andere ngo's toont aan dat het CAI een investeringsverdrag is dat inzet op vergaande marktliberalisering en vooral gunstig uitpakt voor het export-georiƫnteerde internationale bedrijfsleven. Daarnaast worden mensenrechten, arbeidsrechten en het milieu en klimaat in het verdrag onvoldoende beschermd. Kortom: een verdrag van de oude stempel, dat wat Handel Anders! betreft van tafel moet.