846.838 handtekeningen tegen ISDS

Onze petitie tegen ISDS ( en voor het UN Binding Treaty voor bedrijfsleven en mensenrechten) heeft maar liefst 846.838 handtekeningen opgeleverd! Deze wensen vanuit heel Europa gaan we op 11 februari as. aanbieden in deĀ  Tweede Kamer.

Politici en multinationals proberen het slechtste element uit TTIP (EU-handelsverdrag met de VS) weer tot leven te brengen: ISDS (Investor-State Dispute Settlement). Deze schimmige schaduwtribunalen staan boven de wet. Multinationals kunnen er megaclaims indienen tegen staten, wanneer wetten en regels hun winstbejag in de weg zitten. Zo komen de rechten van consumenten, werknemers, dieren en het milieu in de knel.

Nederland sluit, in Europees verband en bilateraal, nog steeds verdragen af met investeringsbescherming, zoals CETA (het EU-handelsverdrag met Canada). De EU lobbyt actief voor het voortzetten van deze schaduwtribunalen die de rechtstaat aantasten. Multinationals kunnen er megaclaims indienen tegen staten, wanneer wetten en regels hun winst in de weg zit. Zo komen de rechten van consumenten, werknemers, dieren en het milieu in de knel, omdat overheden wetgeving niet verder durven aan te scherpen onder druk van dreigende claims.