Stop EU-Mercosur!

Meer dan 450 maatschappelijke organisaties (waaronder Handel Anders!) lanceren vandaag een oproep tegen het EU-Mercosur verdrag, gericht aan politieke leiders wereldwijd. Het doel van de internationale coalitie is om het handelsakkoord tussen de EU en Mercosur landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) te stoppen. De campagnewebsite vormt het knooppunt voor activisten, bezorgde burgers en maatschappelijke organisaties waar het laatste nieuws en acties rondom EU-Mercosur worden bijgehouden.

Om 14:00 vindt er een persconferentie plaats over het initiatief. Verschillende leden van de Stop-Mercosur coalitie zullen daar uiteenzetten waarom dit handelsverdrag schadelijk is voor inheemse volkeren, arbeiders, lokale boeren, dieren en het milieu. Je kan hier via de livestream meekijken: https://www.facebook.com/eci.ttip

Er is twintig jaar over dit verdrag onderhandeld. De onderhandelingen gaan nu een beslissende fase in. De Tweede Kamer stemde in 2020 voor een motie tegen het EU-Mercosur verdrag. Onder sterke druk van onderop hebben diverse lidstaten - zoals Oostenrijk, Frankrijk, België en Luxemburg - en het Europees Parlement hun bezorgdheid geuit en is de ratificatieprocedure opgeschort.

Volgens talloze experts, maatschappelijke organisaties en activisten leidt het verdrag tot ontbossing, vormt het een bedreiging van de mensenrechten en dierenwelzijn en zorgt het voor vernietiging van banen in Mercsour-landen en oneerlijke concurrentie voor lokale boeren hier en daar.

De Europese Commissie voert nu besprekingen met de Mercosur-landen over “voorwaarden voor ratificatie” die mogelijk zullen resulteren in een aanvullend protocol. Maar de Stop-Mercosur coalitie stelt dat zo’n inlegvel geen enkele oplossing biedt voor de fundamentele problemen van het verdrag. De doelstellingen blijven in strijd met sociale rechtvaardigheid, lokale werkgelegenheid en groene banen, klimaatactie, voedselsoevereiniteit en het handhaven van mensenrechten en dierenwelzijn.

Daarom stelt de Stop-Mercoscur coalitie vast: dit verouderde verdrag dat slecht is voor mens, dier en milieu moet zo snel mogelijk van tafel. Sluit je aan!

https://stopeumercosur.org