600+ organisaties waarschuwen voor golf aan ISDS-claims

Ruim 600 organisaties uit meer dan 90 landen riepen deze week hun overheden op om maatregelen te treffen om te voorkomen dat staten aangeklaagd kunnen worden door bedrijven buiten de rechter om als gevolg van crisismaatregelen. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan maatregelen op het gebied van zorg, het behoud van banen of het voorzien in de basisbehoeften van mensen. Peru kreeg al diverse dreigementen van private bedrijven, omdat het land de tolheffing op wegen tijdelijk had opgeheven.

De organisaties waarschuwen voor COVID-claims en beroepen zich op het feit dat advocatenkantoren hun clienten reeds informeren over de mogelijkheden tot claimen. Ook handelsdeskundigen, VN-organisaties en mensenrechtenexperts voorspellen een golf aan claims.

De belangrijkste eisen uit de brief betreffen:

  • een ISDS-moratorium van alle lopende zaken;
  • geen uitkering van claims aan bedrijven tijdens de pandemie;
  • het stoppen met onderhandelen, tekenen of ratificeren van nieuwe verdragen die ISDS bevatten;
  • het beĆ«indigen van verdragen die een ISDS-paragraaf bevatten.

Het EU-Canada handelsverdrag CETA, dat momenteel voorligt in de Eerste Kamer, bevat eveneens een vorm van arbitrage genaamd ICS (Investment Court System).