Driekwart van de geconsulteerde burgers uit Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje is van mening dat het EU-Mercosur verdrag met vier Zuid-Amerikaanse landen van tafel moet als het leidt tot ontbossing. Dit blijkt uit een pol die onderzoeksbureau YouGov heeft afgenomen onder ruim 5000 mensen uit deze landen.

In het handelsakkoord wordt onder andere afgesproken dat er over een periode van vijf jaar 100.000 ton aan vlees belastingvrij geïmporteerd kan worden door de EU. De vleesproductie in de Mercosur-landen, waaronder Brazilië, voldoet vaak niet aan de hoge standaarden in de EU. Bovendien zou de toename van rundvleesproductie in de Mercosur-landen kunnen leiden tot meer ontbossing en het verlies van biodiversiteit in het Amazonegebied.

In Nederland antwoordt 71% van de bevraagden ja op de vraag of het Mercosur-verdrag gestopt moet worden als het bijdraagt aan ontbossing en milieuschade. Dit bekrachtigt het standpunt van de Tweede Kamer, waar in juni een motie tegen Mercosur werd aangenomen door een brede coalitie, bestaande uit linkse, rechtse en centrum-partijen.

Sara Murawski, coördinator van de Handel Anders coalitie: “Zowel de Nederlandse bevolking als het parlement zijn tegen het Mercosur-verdrag. Terecht, want het verdrag ondermijnt het Parijsakkoord en vormt een bedreiging voor de groene longen van onze planeet. Hoogste tijd voor het kabinet om deze uitspraken ter harte te nemen en de steun voor het verdrag zo snel mogelijk in te trekken.”

Guus Geurts, coördinator van een coalitie van Nederlandse boerenorganisaties: “De uitslag van dit onderzoek bevestigt onze overtuiging dat deze handelsovereenkomsten slecht zijn voor gezinsbedrijven over de hele wereld. Deze deal leidt tot oneerlijke concurrentie voor akkerbouwers en veetelers in de EU. Ondertussen worden kleine boeren en inheemse volkeren in de Mercosur-landen van hun land verdreven om plaats te maken voor de productie van rundvlees en monoculturen van suikerriet en sojabonen voor export naar de EU-markt.”