Den Haag, 2 september 2019 – Het zomerreces is weer voorbij! Eerder vandaag stuurden wij de volgende brief naar de Tweede Kamer: Geacht lid van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, De Tweede Kamer vroeg al bij monde van de unaniem aangenomen motie-Voordewind (34 952,…