Amsterdam, 24 juni 2019 Geachte leden van de Tweede Kamer commissies Landbouw en BuHaOS (Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking), Graag brengen wij onder uw aandacht een civil society-brief (zie Joint-letter-Brazil-EU-Mercosur), ondertekend door meer dan 340 maatschappelijke organisaties uit de Mercosur-landen en de rest van de wereld….