Welkomstbrief Kamerleden

De nieuwe Kamercommissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is van start gegaan! Om de (deels nieuwe) woordvoerders goed in te leiden in wat er op het spel staat op het gebied van handel, heeft de Handel Anders! coalitie een uitgebreide welkomstbrief aan de commissieleden verzonden. Zo…

Verkiezingsblog

Morgen zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Ondanks de pandemie was tijdens de campagne helaas weinig aandacht voor internationale vraagstukken, zoals eerlijke wereldhandel en Europa. Gelukkig kwam de strijd tegen klimaatverandering wel vaker aan bod, en dat kan natuurlijk niet zonder een fundamentele wijziging…

Stop EU-Mercosur!

Meer dan 450 maatschappelijke organisaties (waaronder Handel Anders!) lanceren vandaag een oproep tegen het EU-Mercosur verdrag, gericht aan politieke leiders wereldwijd. Het doel van de internationale coalitie is om het handelsakkoord tussen de EU en Mercosur landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay) te stoppen. De…

Kamer stemt over ECT-motie

Vanavond heeft de Tweede Kamer de kans om de regering op te roepen uit het Energy Charter Treaty (ECT) te stappen. Dan zal er namelijk gestemd worden over een motie van de Partij van de Dieren die daartoe oproept. De motie werd eerder aangehouden en…

Petitie: stop het ECT!

Kolenbedrijf RWE klaagt Nederland aan voor 1,4 miljard euro, omdat ze het niet eens zijn met ons klimaatbeleid. Niet via de rechter, maar via het claimsysteem in het Energy Charter Treaty, dat vaak buitensporig hoge compensatie toekent. Het Energy Charter Treaty (ECT) geeft kolen-, olie-…

Trade Differently!

Het is zover! De Engelstalige versie van de Handel Anders! publicatie is uit. Hierin doet een brede coalitie van vakbonden, maatschappelijke en boerenorganisaties concrete voorstellen voor een alternatief handelsbeleid. Verspreid ‘m in je netwerk! Neem contact op met Sara (sara@handelanders.nl) als je geïnteresseerd bent in…

Stop fossiele bescherming!

Gisteren lanceerde een internationale coalitie van klimaatleiders en wetenschappers een brief waarin zij de EU oproepen om uit het zogenaamde Energiehandvestverdrag of Energy Charter Treaty (ECT) te stappen. Om de internationale klimaatdoelen te halen moet zo’n 80 procent van alle fossiele reserves in de grond…

Geslaagde lancering publicatie in Nieuwspoort

Afgelopen donderdag vond de lancering van de Handel Anders! publicatie (“Een oproep voor eerlijke en duurzame handel”) plaats. Je kunt de bijeenkomst hier terugkijken. Onder bezielende leiding van moderator Natasja van den Berg ging een panel bestaande uit voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking Jan Pronk, Tuur…