Tijdens de Boeren & Burgers Brunch van Agractie op de Dam as. vrijdag 13 december, komt ook de link tussen kringlooplandbouw en het huidige handelsbeleid aan bod: Keimpe van der Heide van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond spreekt tussen 12.00 – 12.45 over de effecten van…