Wij zijn Handel Anders!

Een vereniging van vakbonden, voedselproducenten, ondernemers, milieuorganisaties, kennis-, en consumentenorganisaties en betrokken burgers, die samenwerken in hun streven naar duurzame en eerlijke handel. We roepen de Nederlandse politiek en overheid op: HANDEL ANDERS!

Handel Anders! doe je zo:

Een fossielvrije en duurzame economie

handelsbeleid dat de belangen van mens-, dier-, en milieu plaatst vóór winst maken

Handel Anders! doe je zo:

1

Handelsverdragen dienen de handel in goederen en diensten schoner te maken

2

Handelsverdragen staan lokale en duurzame economieėn wereldwijd niet in de weg

3

Handelsverdragen creėren een eerlijk speelveld voor duurzaam ondernemen en investeren

4

Handelsverdragen verhogen de standaarden ter bescherming van mens en milieu

5

Handelsverdragen ondersteunen internationale afspraken over klimaat en duurzaamheid

6

Handelsverdragen maken de voedselproductie eerlijker en veiliger

7

Het handelsbeleid is transparant en versterkt de democratie

8

Pakt vervuilers en mensenrechtenschenders aan (en hoger in de prioriteiten)

nieuws en publicaties

Lokale zaken in het geding door CETA

Amsterdam – 15 oktober 2019 Op 2 december as. zal het Nederlandse parlement waarschijnlijk besluiten of het instemt met het vrijhandels- en investeringsverdrag #CETA dat de EU met Canada heeft gesloten. Dit verdrag brengt grote beperkingen en risico’s met zich mee voor veel van de…

Lees verder

Shell genomineerd voor golden toilet brush award: Stem nu!

Den Haag – 14 oktober 2019 Deze week gaat in Geneve de volgende onderhandelingsronde voor een bindend VN-verdrag van start. Dit Binding Treaty on Business and Human Rights zou burgers, maatschappelijke organisaties en overheden de mogelijkheid moeten geven bedrijven verantwoordelijk te houden voor mensenrechten schendingen….

Lees verder

Eerste ISDS claim in het Koninkrijk der Nederlanden

8 oktober 2019 – Willemstad De Banco del Orinoco uit Venezuela dient een ISDS-claim in tegen Nederland, of beter gezegd het Koninkrijk der Nederlanden: Curaçaose overheidsmaatregelen zouden de bank in hun investeringen schaden, daarom beroept de bank zich op een bilateraal investeringsakkoord tussen Venezuela en…

Lees verder

#WijstoppenCETA campagne Milieudefensie van start

Den Haag, 3 september 2019 – Samen met boerenorganisaties, de FNV en andere leden van het Handel Anders! netwerk lanceerde Milieudefensie vanochtend haar #wijstoppenCETA campagne voor de Tweede Kamer in Den Haag. De van reces teruggekeerde kamerleden hebben we onze zorgen over CETA weer vers in…

Lees verder

Volgens de Taskforce Verdienvermogen Kringloop landbouw waar deze auteur onderdeel van uitmaakte, bemoeilijken de huidige handelsverdragen als #CETA de transitie naar #kringlooplandbouw https://t.co/vyUXOLxTm5

Dit is hét moment om als milieu-ngo’s een campagne te lanceren waarin nu eens geen geld wordt geworven voor ‘de natuur’, maar wordt opgeroepen met goede raad & daad te komen om boerengezinnen te helpen aan een andere, nieuwe toekomst.#eerlijkomschakelen
https://t.co/0oWRiNmQnS

#CETA op losse schroeven? Goed voor eerlijke prijs voor onze Nederlandse boeren? #Boerenprotest
https://t.co/6UUl1M76jP

Merkwaardig pleidooi van @TjeerdD66 Hij wil én de veestapel verkleinen én boeren over leveren aan bodemprijzen op de wereldmarkt.

Hij pleit voor handelsverdrag #CETA Een kleinere veestapel is nodig. Een eerlijke prijs voor boeren ook. Dus weg met CETA.
#stikstofdebat

Load More...

PETITIE

In heel Europa is de strijd tegen ISDS begonnen. Steun het VN-verdrag en teken de petitie.